Organizácie

informácie o projekte najdilektora.sk a o organizáciách, ktoré sa na ňom podieľajú
O projekte

Portál najdilektora.sk je pre celú Slovenskú republiku zastrešený organizáciou F-nadace.
Na stránke nájdete lekcie skúsených lektorov, ktoré sú súčasťou preventívnych a etických programov všetkých ostatných zúčastnených organizácií.

Významnú časť práce lektorov na školách v Slovenskej republike podporujú:

F – nadace

f-nadace zastrešuje projekt Najdilektora.sk

„Podporujeme štedrosť darcov, ktorá vedie k transformácii spoločnosti.“

Nadácia pomáha darcom podporovať evanjelizačné aktivity, ktoré prinášajú ovocie od roku 1994.

Portál je spoločnou iniciatívou uvedených nadácií a týchto organizácií: