Etika nie je ničím iným ako úctou k životu.“
Albert Schweizer

Portál Najdilektora.sk ponúka preventívne a etické programy zúčastnených organizácií z celej Slovenskej republiky.

Každý program obsahuje lekcie vedené osvedčenými lektormi.

Tieto programy sú určené pre školy, rodičov a širokú verejnosť.

Lekcie môžete vyhľadať pomocou mena lektorapožadovaných témvašej lokality, vašej cieľovej skupiny alebo pomocov odkazov nižšie.

Preddefinovaný filter programov pre 1. stupeň základných škôl
1.stupeň ZŠ
Preddefinovaný filter programov pre 2. stupeň základných škôl
2.stupeň ZŠ
Preddefinovaný filter programov pre stredné školy
Stredné školy
Preddefinovaný filter programov pre rodičov a verejnosť
Verejnosť / rodičia

F - nadace

Podpora preventívnych
a etických programov v školách

Podpora preventívnych a etických programov na školách
Uzavreté darcovské fondy

Uzavreté darcovské fondy

Otvorené darcovské fondy

Otvorené darcovské fondy
Vývoj a správa nehnuteľností

Rozvoj a správa nehnuteľností

Spoločné hodnoty zúčastnených lektorov, organizácií a ích programov sú:

prínos pozitívneho vplyvu na mladú generáciu

Prínos pozitívneho vplyvu na mladú generáciu
Bohatstvo národnej tradície

bohatstvo národnej tradície

rešpektovanie práv a slobôd všetkých ľudí
bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti,
jazyk, vierovyznanie alebo náboženstvo.

Rešpektovanie práv a slobôd všetkých